دوشنبه, 01 مرداد 1403 09:25

دیدار مدیر شعب بانک شهر استان با مدیر عامل شرکت نصر میثاق اهواز

دیدار مدیر شعب بانک شهر استان با مدیر عامل شرکت نصر میثاق اهواز

به گزارش روابط عمومی ، سید ابراهیم جانانه و هیات همراه با  مهندس عباس خیراله زاده دیدار نموند.

جانانه مدیر شعب بانک شهر خوزستان در این دیدار گفت : مایه مباهات است که بانک شهر با شرکت همچون نصر میثاق اهواز که توانسته است در این برهه زمانی که در یک جنگ اقتصادی هستیم در توسعه و آبادانی کشور سربلند بیرون بیاید همکاری بیشتری داشته باشیم.

سید  مصطفی طباطبایی مدیریت امور مالی نصر میثاق اهواز گفت :  ضمن تشکر از ارایه پیشنهادات مطرح شده از سوی بانک شهر ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک شاهد افزایش فعالیت های دو مجموعه باشیم

عباس خیراله زاده مدیر عامل شرکت نصر میثاق اهواز در این دیدار از همکاری های دوجانبه در شرایط حساس اقتصادی کنونی استقبال نموده و ابراز امیدواری کرد که با ارایه بسته های پیشنهادی خدمات نقدی و غیر نقدی برای شرکت ، کارکنان و بازنشستگان این امکان وجود دارد که زمینه توسعه و گسترش تعاملات با بانک شهر افزایش یابد .

گفتنی است این دیدار روز شنبه مورخ 8 اردیبهشت 1403 در دفتر مدیر عامل شرکت نصر میثاق اهواز برگزار گردید.