دوشنبه, 01 مرداد 1403 08:33

معاونتها

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

1

صادق طالب باغبانی

معاون پشتیبانی، مجامع و شرکتها 

061-33214091-4

 2

محسن زرشناس 

معاون فنی و اجرا

061-33214104-5 

3

جواد قراباغی

معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار

021-88901615