دوشنبه, 01 مرداد 1403 10:18

تاریخچه شرکت

شرکت نصر میثاق فعالیت خود را عملاً از سال 1370 تحت عنوان منطقه جنوب غرب به عنوان یکی از مناطق هفت‌گانه مؤسسه جهاد نصر آغاز کرده است. هدف از تشکیل آن بکارگیری بهینه امکانات ماشین‌آلاتی و توانمندی منابعانسانی در راستای عمران و آبادانی کشور بود.

با عنایت به توسعه قابل توجه و موفقیت‌های کاری و اثبات توانمندی خود در ابتدای سال 1378 به شرکت نصر میثاق تبدیل گردید و به شماره 9941 در اداره ثبت شرکت‌های اهواز به ثبت رسید. این شرکت با بکارگیری منابع انسانی متخصص و متعهد و همچنین تجهیز و تقویت امکانات ماشین آلاتی خود طی سال‌های اخیر به رشد قابل توجهی دست یافته، بطوریکه در عرصه اجرای پروژه‌های خطوط انتقال نفت و گاز، راهسازی، پلسازی، کانال‌های آبیاری و زهکشی به یک شرکت برتر و خوش‌نام تبدیل گردیده است.