دوشنبه, 01 مرداد 1403 08:38

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

  شرکت نصر میثاق اهوازکه در زمینه مدیریت ، طراحی و انجام پروژه های عمرانی و هدایت و راهبری شرکت های گروه و نظارت بر عملکرد آنها فعالیت دارد خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

 1- افزایش رضایت ذینفعان شامل کارفرمایان و شرکت های گروه

 2- توسعه کسب و کار شرکت به منظور استفاده بهینه از منابع

 3- افزایش بهره وری شرکت های گروه

 4- توسعه منابع انسانی کارآمد و متخصص

 5- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت و حفاظت از محیط زیست

 بدين منظور شركت نصر میثاق اهواز استانداردهای بين المللي

 ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 ، ISO 45001:2018

 ISO 10015:2003 ، HSE-MS ،  ISO/TS 29001:2010

را به عنوان الگو انتخاب و مديريت متعهد ميگردد کلیه قوانین و مقررات ملی را رعایت نموده و بهبود مستمر را سرلوحه امور قرار دهد وکلیه کارکنان ملزم به رعایت این استانداردها
می باشند و با هدف افزايش اثر بخشي سيستمهای مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی دائما آنرا بازنگري نمايد .