دوشنبه, 01 مرداد 1403 09:14

چشم انداز

در راستای تحقق رسالت خود ، آینده را بگونه ای خواهیم ساخت که به شرکتی سرآمد در مدیریت ، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی ( بخصوص در آب و خاک و نفت و گاز )در منطقه تبدیل شویم و خدمات خود را با .قیمت رقابتی ، کیفیت مطلوب و در حداقل زمان ممکن ارائه نمائیم با توسعه و تحوّل همه جانبه و تبدیل شرکت به یک سازمان یادگیرنده ، سعی می کنیم دارای سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته کارکنان و مدیران با انگیزه و متخصص باشیم .توامندی‌های بازاریابی خود را به سطح بین‌المللی برسانیم و نهایتاً به گونه‌ای عمل نماییم که در آینده نام نصر میثاق یادآور پایبندی به میثاق و یاری رسان به گروه‌های ذینفع (مشتریان، جامعه، کارکنان و سهامداران) باشد. بدین ترتیب شعار اصلی شرکت نصر میثاق اولین انتخاب، منصف پایبند به میثاق، یاور ذینفعان می‌باشد.