دوشنبه, 01 مرداد 1403 08:29

شرکت نصر میثاق اهواز

فعالیت در زمینه‌های نفت و گاز، راه و باند، آب، کشاورزی ، ساختمان و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات

 

کارهای تکمیلی ايستگاه پمپا‍ژ شماره یک طرح آبیاری و زهکشی جفير

 محل اجراء : 40کیلومتری جنوب اهواز

کارفرما : سازمان جهاد كشاورزي

مشاور: شرکت مهندسی مشاور دزآب

ادامه مطلب...

احداث شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره 2و3 دشت ارایض

 محل اجراء : شوش پایین دست سد کرخه به سمت بستان

کارفرما : سازمان آب و برق خوزستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

ادامه مطلب...

احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله جهت افزایش دبی کانال ML به منظور تامین آب اراضی حمیدیه

 محل اجراء : حمیدیه

کارفرما : آب و برق خوزستان

مشاور: مشاور آب و خاک تهران

ادامه مطلب...

 تهیه ، ساخت ، حمل و نصب تاسیسات هیدرومکانیکال ایستگاه پمپاژ اصلی شماره یک جفیر

 محل اجراء : 40کیلومتری جنوب اهواز

کارفرما : سازمان جهاد كشاورزي

مشاور: شرکت مهندسی مشاور دزآب

ادامه مطلب...

احداث تاسیسات زیر بنایی و برقی شهرک گاومیش داری سلمان فارسی اهواز

 محل اجراء : خرمشهر

کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

مشاور: سازآب پردازان

ادامه مطلب...

خط انتقال آب از ســد آزادی به دشــــت حر

 محل اجراء : کرمانشاه 

کارفرما : شرکت سهامی آب  منطقه ای کرمانشاه

مشاور: آبدان فراز

ادامه مطلب...